Strona główna >Dla studentów >Praktyki studenckie w Redmond (Microsoft Internship)

Praktyki studenckie w Redmond (Microsoft Internship)

Program Microsoft Internship zapewnia najzdolniejszym studentom z Polski unikalną możliwość wzięcia udziału w trzymiesięcznych praktykach w samym sercu firmy Microsoft - w Redmond w stanie Waszyngton, USA. Wybrane osoby mogą uczestniczyć w realizacji prawdziwych projektów, spotykać się z doświadczonymi specjalistami i zdobywać cenne doświadczenie. Microsoft zapewnia przelot, zakwaterowanie oraz wynagrodzenie.

Bardzo duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę w branży IT w Polsce powoduje, że pracodawcy najczęściej stawiają na pracowników mających doświadczenie zawodowe. Firma Microsoft, doskonale rozumiejąc tę potrzebę, angażuje się w wiele projektów, które umożliwiają studentom odbycie praktyk i staży, podczas których zdobywają niezbędne doświadczenie. Jednym z nich jest program Microsoft Internship.


Jak dostać się do programu? - rekrutacja.

Proces rekrutacji składa się z czterech etapów:

Nominacja przez uczelnię:

W pierwszym etapie wybrane wydziały polskich uczelni wyższych nominują po kilku kandydatów spośród swoich studentów. Prośba o nominację jest rozsyłana do uczelni (dziekanów i opiekunów kół naukowych) na początku roku kalendarzowego i zawiera opis wymagań dla kandydatów. Władze uczelni przesyłają życiorysy nominowanych studentów do polskiego oddziału firmy Microsoft. Uwaga: studenci sami nie wysyłają zgłoszeń do Microsoft.

Rozwiązanie testu technologicznego:

Na podstawie nadesłanych życiorysów przedstawiciele Microsoft z Redmond wybranym kandydatom przesyłają ankietę, z prośbą o odpowiedzenie na kilka pytań związanych z technologią i zainteresowaniami.

Rozmowa telefoniczna:

Kolejnym etapem jest rozmowa telefoniczna, podczas której sprawdzana jest komunikatywność kandydata w języku angielskim, który będzie obowiązywał podczas praktyk. W trakcie rozmowy sprawdzana jest autentyczność odpowiedzi z poprzedniego etapu i omawiane poszczególne punkty życiorysu.

Rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami Microsoft z Redmond, USA:

Kandydaci wyselekcjonowani w rozmowach telefonicznych, odbywają rozmowy z przedstawicielami głównego oddziału firmy Microsoft - z Redmond, USA. W wyniku tego etapu rekrutacji, - który ma miejsce w połowie marca - wyłonieni zostają studenci otrzymujący propozycję praktyk w głównej siedzibie firmy, w Redmond.

Program Internship to nie tylko możliwość odbycia trzymiesięcznych praktyk - najlepsi praktykanci mogą otrzymać ofertę stałej pracy w USA.

Skontaktuj się z nami:
pledu@microsoft.com