Strona główna >Dla studentów >MSDN AA >Opis oprogramowania

Opis oprogramowania

Access 2007

System zarządzania relacyjną (opartą na tabelach) bazą danych, do którego dołączono graficzny interfejs użytkownika i narzędzia służące do tworzenia systemów baz danych. Zaletą tworzonych rozwiązań jest posługiwanie się jednym plikiem - zawiera on zarówno bazę danych jak i program ją obsługujący.
Umożliwia szybkie tworzenie aplikacji bazodanowych i raportujących - przy użyciu intuicyjnych narzędzi graficznych (przeciągnij i upuść), wspieranych przez przygotowane przykłady, style i formaty. Przy zaawansowanych zastosowaniach pomocny będzie edytor makr (nagrywający Twoje czynności, a potem je odtwarzający) oraz możliwość programowania w języku Visual Basic for Applications. Wykorzystując Access 2007 można tworzyć aplikacje korzystające nie tylko z wbudowanej bazy danych, ale też mogące komunikować się z bazami używającymi SQL Server lub innego systemu zarządzania bazami danych zgodnego z ODBC.

Nowości w Access 2007 w porównaniu do Access 2003:

 • nowy interfejs graficzny oparty na wstążkach - rozwiązaniu znanym z innych aplikacji pakietu Office 2007;
 • gotowe rozwiązania, przyspieszające tworzenie własnych baz danych;
 • możliwość interaktywnej edycji raportów - zmiany widzisz od razu w swoim raporcie;
 • automatyczne tworzenie tabel - tak jak w Excel, bez troski o typy danych;
 • nowe typy danych - m.in. możliwość przechowywania wielu wartości w jednym polu;

Więcej informacji: http://office.microsoft.com/pl-pl/access/FX100487571045.aspx


BizTalk Server 2006

Microsoft BizTalk Server 2006 wspomaga firmy w zarządzaniu procesami biznesowymi. Za pomocą specjalnych adapterów możesz integrować rozwiązania pochodzące z innych aplikacji. Tworzenie rozwiązań w oparciu o BizTalk odbywa się za pomocą Visual Studio.
Nowa wersja rozszerza możliwości poprzednich wersji w dziedzinie architektur usługowych SOA/ESB o bezpośrednią obsługę branżowych standardów komunikacji EDI (Electronic Data Interchange) i AS2, a także o obsługę rozwiązań opartych na metkach radiowych (RFID).
Ponadto, BizTalk Server 2006 ściśle integruje się z aplikacjami Microsoft Office System 2007, z systemem Windows Vista, a także z technologiami Microsoft .NET 3.0 - Windows Workflow Foundation oraz Windows Communication Foundation. BizTalk Server 2006 w czasie rzeczywistym udostępnia mechanizmy do zarządzania łańcuchami dostaw, obejmującymi wiele współpracujących ze sobą firm.
Z mechanizmów BizTalk Server 2006 R2 mogą korzystać zarówno ludzie, jak i systemy informatyczne, będący zarówno z wewnątrz, jak i poza granicami organizacji. BizTalk Server 2006 umożliwia szybkie podejmowanie decyzji trafnych biznesowych, na podstawie aktualnych danych pobranych z rozproszonych, lecz zintegrowanych systemów. BizTalk Server 2006 pozwala firmom zachować wypracowane przewagi biznesowe i przygotować się, do uzyskania nowych.
BizTalk Server 2006 zapewnia infrastrukturę do integracji aplikacji i definiowania zautomatyzowanych usług biznesowych. Pozwala wygenerować nowe korzyści z już poczynionych inwestycji, a jednocześnie ogranicza koszty związane z wprowadzaniem zmian i nowych usług. Jedna platforma BizTalk Server 2006 może obsłużyć zarówno rozwiązania zamknięte, jak i oparte na otwartych standardach, a także budowanych samodzielnie rozwiązań opartych na platformie .NET.
Tym samym, BizTalk Server 2006 zapewnia środowisko do budowy i łączenia ze sobą dowolnych środowisk zgodnych z wizją SOA. Wdrożenie BizTalk Server 2006 umożliwia także wykorzystanie gotowych rozwiązań, np. adapterów gwarantujących bezproblemową współpracę środowiska z wieloma technologiami FTP, SOAP, MQSeries, a także z aplikacjami biznesowymi, jak PeopleSoft, SAP czy Siebel. Niezależnie od tego, jakie systemy chcesz połączyć, Microsoft ma gotowe narzędzia.

Strona główna produktu: http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/default.aspx
Szczegółowy opis w MSDNu: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb905520.aspx


Expression

Expression to cały pakiet oprogramowania stworzony dla projektantów - umożliwia tworzenie i projektowanie stron WWW, interfejsów użytkownika, grafiki rastrowej oraz wektorowej, jak również do zarządzania plikami multimedialnymi i nagrywania materiałów audio i wideo.
Pakiet Expression składa się z:

 • Expression Studio 2 - jest to pełen pakiet programów Expression uzupełniony o Visual Studio Standard 2008 - niezbędny przy tworzeniu stron WWW oraz do implementacji zaprojektowanych aplikacji.
 • Expression Web 2 - edytor stron WWW, umożliwiający edycję w trybie interaktywnym, następca FrontPage. Umożliwia pracę z technologiami sieci Web takimi jak XML, CSS 2.1, ASP.NET 2.0, XHTML, XSLT, JavaScript i PHP. Dostępny również jako osobny produkt.
 • Expression Blend 2 - narzędzie do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika dla aplikacji klasycznych oraz webowych. Umożliwia tworzenie interfejsu w trybie interaktywnym - wynikiem jest interfejs zapisy jako XAML dla programów wykorzystujących Windows Presentation Foundation i technologię Silverlight. Dostępny również jako osobny produkt.
 • Expression Design 2 - program do tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej. Idealnie współpracuje z Expression Web oraz Expression Blend - potrafi zapisywać wyniki jako gotowe tło dla WPF, a także generować kod XAML przy odpowiednich zastosowaniach. Dostępny wyłącznie jako element Expression Studio.
 • Expression Media 2 - program do katalogowania multimediów - zdjęć, filmów itd. Program sam odnajduje pliki multimedialne i umożliwia ich łatwe organizowanie, odnajdywanie, opisywanie, archiwizację oraz udostępnianie innym. Expression Media działa również jako uniwersalna przeglądarka, obsługująca ponad 100 formatów plików. Dostępny również jako osobny produkt.
 • Expression Encoder 2 - program do kodowania cyfrowego obrazu i dźwięku. Umożliwia edycję zgranego materiału - przycięcie, wyciszenie itd. Potrafi importować pliki zapisane w wielu formatach, eksportować je bezpośrednio do innych programów z pakietu Expression lub zapisywać je w formacie VC-1 (część specyfikacji dysków Blu-Ray) oraz H.264 (część standardu ISO MPEG-4), jak również kodować materiał na żywo. Dostępny również jako osobny produkt.

Więcej informacji: http://www.microsoft.com/poland/developer/expression/default.mspx


Hyper-V Server 2008

Hyper-V Server 2008 to uproszczone, niezawodne oraz zoptymalizowane rozwiązanie wirtualizacyjne oparte o technologię nadzorcy maszyn wirtualnych (ang. hypervisor), które umożliwia lepsze wykorzystanie istniejących serwerów i przez to obniżone koszty ich użytkowania. Jest to oddzielny system operacyjny, oparty na Windows Server 2008. Dzięki uproszczonemu interfejsowi (brak interfejsu graficznego) oraz minimalnej liczbie komponentów jest on bardzo wydajny i nie obciąża sprzętu, nadal jednak oferując bardzo duże możliwości użytkownikowi.
Hyper-V Server 2008 dostarcza tylko podstawowe rozwiązania dotyczące wirtualizacji. Dzięki uproszczonemu zarządzaniu i "lekkości" w kategorii wymagań sprzętowych jest on idealny do:

 • podstawowej konsolidacji serwerów;
 • przygotowywania środowisk wytwórczych i testowych;
 • wirtualizacji środowisk użytkownika końcowego (ang. Virtual desktop infrastructure);

Więcej informacji (w jęz. ang.): http://www.microsoft.com/servers/hyper-v-server/default.mspx


ISA Server 2006

ISA (Internet Security and Acceleration) Server 2006 to aplikacja za pomocą której możesz zintegrować system zabezpieczeń warstwy granicznej sieci, która pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa środowisku IT. Ponadto pomaga w utrzymaniu spójnego i wydajnego ruchu sieciowego.
Mamy trzy główne scenariusze w których może sprawdzić się ISA Server 2006:

 • Bezpieczne publikowanie aplikacji
  Możliwość udostępniania w bezpieczny sposób wewnątrz i na zewnątrz usług takich jak Exchange, SharePoint, serwer WWW przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 • Bramka dla oddziałów firmy
  Za pomocą ISA Server 2006 można przygotować bezpieczne połączenie między centralą firmy, a jej oddziałami.
 • Zabezpieczenie dostępu do Internetu
  Możliwość zabezpieczenia sieci firmy przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Zanim użytkownik zostanie dopuszczony do korzystania z usług, jest wstępnie uwierzytelniany przez ISA Server 2006. Na mechanizmy bezpieczeństwa ISA Server 2006 składają się następujące elementy:

 • ulepszone uwierzytelnianie wielostopniowe (karty inteligentne, hasła jednorazowe);
 • elastyczna integracja z usługami katalogowymi (wsparcie dla LDAP Authentication);
 • w pełni dostosowywalne formularze uwierzytelniania wstępnego dla prawie każdego typu publikowanej aplikacji;
 • ulepszona delegacja uwierzytelnienia (włączając w to NTLM, Kerberos, SecurID);
 • usprawnione zarządzanie sesją;
 • równoważenie obciążenia sieciowego dla aplikacji internetowych;
 • automatyczne narzędzia publikacji serwerów Exchange, SharePoint i innych aplikacji webowych;
 • zaawansowane zarządzanie certyfikatami;
 • wsparcie dla Single-Sign-On (SSO);
 • automatyczna translacja linków;

ISA Server 2006 udostępnia wiele nowości w zakresie zabezpieczania dostępu do Internetu. Oto najważniejsze z nich:

 • zwiększona odporność na ataki przepełnieniowe, takie jak DOS czy DDOS;
 • zwiększona odporność na złośliwe oprogramowanie (limity połączeń, zarządzanie IP);
 • rozbudowane opcje alertowania i monitorowania sieci;
 • większa kontrola zasobów (kontrola stanu pamięci czy kolejki zapytań DNS);

Strona główna produktu: http://office.microsoft.com/pl-pl/projectserver/default.aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb258902.aspx


.NET Compact Framework 2.0

.NET Compact Framework jest jednym z elementów platformy .NET za pomocą którego możesz tworzyć aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych Microsoft Windows Mobile oraz Windows Embedded CE. .NET Compact Framework oprócz common language run time (CLR) zawiera zestaw klas za pomocą których możesz tworzyć aplikacje WCF (Windows Communication Foundation) oraz Windows Forms.
.NET Compact Framework jest okrojoną wersją pełnego .NET Framework. .NET Compact Framwork współpracuje z Windows CE w następujących elementach:

 • Współpraca w zakresie bezpieczeństwa;
 • Integracja programów instalacyjnych;
 • Współpraca z aplikacjami COM;

.NET Compact Framework został tak zaprojektowany aby współpracować na urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach pamięciowych oraz pojemnościowych baterii.
Projekty z wykorzystaniem .NET Compact Framework można tworzyć za pomocą Visual Studio.
Ważniejsze różnice między .NET Compact Framework oraz .NET Framework:

 • W tablicach .NET Compact Framwork nie zwraca wyjątku MissingMethodException;
 • Możliwość pisania aplikacji ASP .NET za pomocą kontrolek przeznaczonych dla urządzeń mobilnych;
 • Możliwość stosowania assemblies (bez używania wielu modułów w .NET Compact Framework);
 • Możliwość używania COM;
 • Common Language Runtime oraz kompilacja Just-In-Time (JIT) są używane przed obydwa framework'i;
 • .NET Compact Framework dziedziczy większość kontrolek używanych do pisania aplikacji Windows Forms;
 • .NET Compact Framework nie ma metod GetCurrentDirectory oraz SetCurrentDirectory. Zamiast tego programista powinien używać właściwości WorkingDirectory oraz obiektu ProcessStartInfo;
 • Możliwość korzystania z ADO .NET;
 • Aplikacje na .NET Compact Framework można pisać z wykorzystaniem C# lub Visual Basic. Aktualnie C++ nie jest wspierany;

Obecnie program Office Project Server 2007 używa technologii Microsoft .NET Framework, aby zapewniać projektantom większą elastyczność. Przeniesienie aparatu tworzenia harmonogramów do programu Office Project Server 2007 oznacza, że niestandardowe frontony nie wymagają już stosowania pełnej wersji pliku winproj.exe na każdym komputerze klienta.
Funkcja modelu zdarzeń w programie Office Project Server 2007 umożliwia korzystanie z programu Windows Workflow Foundation w celu integracji procesów biznesowych z pracami nad projektem. Interfejs programowania aplikacji (PSI, Project Server Interface) udostępnia funkcje i dane wymagane przez aplikacje klienckie do integracji z programem Office Project Server 2007 oraz do rozszerzania jego funkcjonalności.

Strona główna produktu: http://office.microsoft.com/pl-pl/projectserver/default.aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb258902.aspx


OneNote 2007

Jest to program wspomagający tworzenie i przechowywanie informacji i notatek w tzw. notatniku oraz ich współdzielenie z innymi osobami. Możliwe jest przechowywanie tekstu, obrazów, zrzutów ekranu, nagrań audio oraz wideo, cyfrowego pisma ręcznego, stron internetowych itd. Zebrane informacje można opatrywać własnymi komentarzami - w postaci tekstu, cyfrowego pisma ręcznego lub grafiki. Program OneNote 2007 jest niezwykle przydatny przy zbieraniu informacji np. do referatu albo pracy badawczej.
Dzięki zaawansowanej technologii wyszukiwania możliwe jest nie tylko klasyczne przeszukiwanie tekstu, ale też notatek odręcznych, zeskanowanych tekstów, słów mówionych w nagraniach audio oraz wideo - wszystko tak proste jak przeszukiwanie klasycznego tekstu. Możliwość współpracy z innymi osobami to nie tylko wspólne przeglądanie notatnika, ale też jego jednoczesna edycja przez wiele osób.
Nowości w OneNote 2007 w porównaniu do OneNote 2003:

 • wsparcie dla wielu notatników - dla różnych projektów, referatów itd.;
 • zapis notatnika do plików XPS oraz PDF;
 • fonetyczne przeszukiwanie tekstowe plików audio oraz wideo;
 • integracja z Office Outlook (kalendarz, lista kontaktów) oraz Internet Explorer;

Więcej informacji: http://office.microsoft.com/pl-pl/onenote/FX100487701045.aspx


Project 2007

Jest to program wspierający zarządzanie projektami - wspiera menadżera projektu w tworzeniu planów pracy, przydzielaniu zasobów do zadań, zarządzaniu budżetem, analizowaniu obciążenia pracą poszczególnych członków zespołu oraz śledzeniu postępów projektu. Project 2007 można wykorzystywać przy pracy nad dowolnymi projektami (nie tylko tymi z branży IT) wykonywanymi przy użyciu wielu różnych metodyk (zarówno lekkich jak i ciężkich).
Dzięki programowi użytkownik może wykorzystać w swojej pracy wykresy Gantta wraz z automatycznie wskazywaną ścieżką krytyczną, kalendarze projektu definiujące godziny pracy oraz dni wolne od niej - takie same dla całego zespołu lub kalendarze specyficzne dla jego członków oraz wiele innych narzędzi (np. wsparcie dla metody PERT). Project 2007 może również generować raporty niezbędne w pracy menadżera projektu - dotyczące budżetu, postępu prac, itd.
Można również dodać nowe funkcjonalności do programu używając języków XML oraz Visual Basic for Applications, aby jeszcze lepiej dostosować go do potrzeb naszej organizacji.
Nowości w Project 2007 w porównaniu do Project 2003:

 • ścisła integracja z Windows SharePoint Services;
 • podświetlanie wartości, które uległy zmianom po wprowadzeniu nowych informacji;
 • bardziej szczegółowy kalendarz projektu (opisy dni o nietypowych godzinach pracy);

Więcej informacji: http://office.microsoft.com/pl-pl/project/FX100487771045.aspx


Project Server

Project Server to oprogramowanie za pomocą którego organizacja może wydajniej zarządzać oraz koordynować pracę nad projektami. Project Server został tak zaprojektowany aby współpracować z Microsoft Office Project Professional 2007 oraz Microsoft Office Project Web Access.
Główne funkcje tego programu to:

 • Funkcja śledzenia budżetu i funkcja zasobów kosztowych umożliwiają lepsze analizowanie oraz śledzenie danych finansowych.
 • Funkcja propozycji w programie Office Project Web Access umożliwia zarządzanie planami i działaniami przed zatwierdzeniem projektu.
 • Funkcja planu działania programu Office Project Web Access wspomaga zarządzanie dalszymi działaniami po zakończeniu projektu.
 • Usługa tworzenia raportów umożliwia łatwe tworzenie raportów za pomocą najczęściej używanych narzędzi raportowania, na przykład programu Microsoft Office SharePoint Server 2007.
 • Za pomocą programu Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 można konstruować, analizować i optymalizować portfele.
 • Za pomocą funkcji planów zasobów można dla proponowanych projektów uzyskiwać informacje na temat alokacji zasobów wysokiego poziomu.
 • Za pomocą funkcji planowania po stronie serwera użytkownicy mogą konstruować niestandardowe interfejsy użytkownika sieci Web bez wprowadzania zmian w harmonogramie procesów w programie Office Project Professional 2007.
 • Programy umożliwiają łatwe, skoordynowane zarządzanie wieloma podprojektami oraz współzależnościami między projektami.
 • Elementy dostarczane wspomagają śledzenie współzależności między projektami i zarządzanie nimi.

Więcej informacji (w jęz. ang.): http://www.microsoft.com/servers/hyper-v-server/default.mspx


Robotics Studio 1.5

Robotics Studio 1.5 to środowisko do symulacji oraz kontrolowania robotów. Jest przeznaczone nie tylko dla hobbystów - ma zastosowania również profesjonalne - np. autonomiczny samochód, który Uniwersytet Princeton wystawił do słynnego wyścigu DARPA Grand Urban Challenge został w pełni zaprogramowany z użyciem Robotics Studio. Środowisko jest również dostarczane wraz z gotowymi modelami rzeczywistych robotów - od przemysłowych robotów-ramion po roboty-odkurzacze.
Na środowisko składa się:

 • symulator świata rzeczywistego - oczywiście trójwymiarowy, wyposażony w dokładnie symulowaną fizykę - symulacja fizyki może być przyspieszana sprzętowo przez technologię PhysX od firmy NVIDIA;
 • oparty o strony Web interfejs do zarządzania robotami, ich symulacjami lub symulacjami świata rzeczywistego działającymi na danej maszynie;
 • Visual Programming Language - wizualny język programowania robotów - pisanie programów to tworzenie diagramów z przepływami danych i sterowania;
 • Concurrency and Coordination Runtime - framework działający nad platformą .NET, który wspiera tworzenie aplikacji wielowątkowych;
 • możliwość programowania robotów nie tylko z użyciem VPL, ale też używając dowolnego języka platformy .NET;

Więcej informacji (w jęz. ang.): http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx


SharePoint Server 2007

Jest to produkt z rodziny Microsoft Office 2007. Za pomocą SharePoint możesz m. in budować w szybki i wydajny sposób aplikacje intranetowe oraz tworzyć systemy umożliwiające wymianę dokumentów w firmie.
SharePoint Server 2007:

 • Wspomaga współpracę zespołu dzięki wprowadzeniu wspólnego repozytorium dokumentów, listy zadań do wykonania, diagramów przepływu informacji oraz możliwość redagowania bloga;
 • Umożliwia tworzenie stron domowych użytkowników;
 • Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie informacji na temat użytkowników, dokumentów;
 • Umożliwia definiowanie procesów oraz formularzy za pomocą których można znacznie przyspieszyć wymiane informacji w firmie;
 • Wspomaga użytkowników w pozyskiwaniu kluczowych dla przedsiębiorstwa informacji, tworzeniu raportów dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu Business Intelligence;

SharePoint Server 2007 umożliwia efektywną pracę z programami, serwerami oraz technologiami należącymi do rodziny produktów Microsoft Office 2007. Na przykład za pomocą programu Microsoft Office PowerPoint 2007 możesz utworzyć bibliotekę slajdów na SharePoint Server 2007, po to aby inni użytkownicy mogli mieć dostęp do twoich prezentacji, uzyskiwać informacje o aktualizacjach i modyfikacjach.
Używając Windows SharePoint Services, SharePoint Server 2007 oraz SharePoint Designer 2007 możesz projektować strony internetowe SharePoint za pomocą których w znaczny sposób ułatwisz przepływ informacji w twojej firmie między użytkownikami, skonfigurujesz repozytorium dokumentów, ułatwisz podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Strona główna produktu: http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb931736.aspx


SQL Server 2008

SQL Server 2008 to nie tylko wydajny silnik bazodanowy, ale również rozwiązanie w oparciu którego możesz integrować dane z różnych źródeł danych (usługa Integration Services), budować projekty Buisness Intelligence oraz tworzyć raporty.
Wśród nowych możliwości platformy Microsoft SQL Server 2008 należy podkreślić między innymi:

 • Transparent Data Encryption
  W SQL Server 2008 możemy zaszyfrować całą bazę danych, pliki oraz logi bez potrzeby zmieniania kodu aplikacji korzystających z bazy danych. Stosowanie Transparent Data Encryption zwiększa bezpieczeństwo bazy danych oraz kopi zapasowych przed nieautoryzowanym dostępem.
 • External Key Management
  SQL Server 2008 zapewnia wsparcie dla autoryzacji poprzez klucze. Za pomocą SQL Server 2008 można stosować zarówno oprogramowanie oraz sprzęt (hardware security module - HSM) do autoryzacji w oparciu o klucze.
 • Wsparcie do przeprowadzania audytu
  Za pomocą SQL Server 2008 można przeprowadzać audyt danych na bieżąco. Audyt zawiera między innymi informację o tym kiedy dane były czytane lub jakie modyfikacje zostały dokonane. SQL Server 2008 zawiera zestaw narzędzi za pomocą których można zdefiniować reguły audytu dla całej gamy różnych wymagań.
 • Database Mirroring
  SQL Server 2008 ulepsza tworzenie kopi danych. Do ciekawych możliwości tej platformy należy między innymi automatyczne naprawianie stron, wzrost wydajności (SQL Server 2008 kompresuje dane przed wysłaniem aby zmniejszyć obciążenie łącza), nowe Dynamic Management Views.
 • Hot Add CPU
  Za pomocą tej funkcji SQL Server 2008 może być skalowany na żądanie. Nowy procesor może zostać dołączony do serwera bez potrzeby wyłączenia.

SQL Server umożliwia programistom tworzenie nowych generacji aplikacji na wyższym poziomie abstrakcji, czyniąc pisanie programów procesem szybkim. Wśród narzędzi za pomocą którym można pobierać dane należy wyróżnić:

 • ADO .NET
  Za pomocą ADO .NET programista może definiować obiekty biznesowe, które można mapować na tabele i kolumny znajdujące się w bazie danych.
 • LINQ
  Dzięki Microsoft Language Integrated Query programista może tworzyć zapytania do bazy danych na poziomie kodu napisanego w języku C# lub Visual Basic zamiast SQL. SQL Server 2008 ma wbudowany LINQ to SQL Provider za pomocą którego można używać LINQ bezpośrednia na tabelach oraz kolumnach. SQL Server 2008 wprowadził również kilka ulepszeń do języka T-SQL (m. in Table Value Parameters, nowe typy danych).

Strona główna produktu: http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/default.aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/bb418491(en-us).aspx


Virtual PC 2007

Jest to pakiet służący do wirtualizacji - Virtual PC 2007 to emulator komputera PC działający na Windows Vista/XP Professional/Server 2003. Emuluje on hardware takiego komputera, jego BIOS itd. - bez ingerencji w nasz system. Na takim wirtualnym komputerze można zainstalować inny system operacyjny (od 32-bitowego Windows Vista po MS-DOS) - bez konieczności ingerencji w nasz system plików, bez zmartwień dotyczących sprzętu, zgromadzonych przez nas danych itd. Dzięki temu możemy uruchamiać wiele systemów operacyjnych jednocześnie na tej samej fizycznej maszynie.
Virtual PC 2007 może być wykorzystywany do nagrywania materiałów szkoleniowych, szkolenia użytkowników, szybszego testowania opracowywanych aplikacji itd. Wirtualny komputer może być też stosowany jako kolejne ogniwo w systemie zabezpieczeń lub do uruchamiania aplikacji, które już utraciły zgodność z dzisiejszym sprzętem (ang. legacy applications).
Nowości w Virtual PC 2007 w porównaniu do Virtual PC 2004:

 • lepsze wsparcie dla klawiatur i myszy na laptopach;
 • wsparcie dla wykorzystania przez wirtualny komputer karty sieci bezprzewodowej;

Więcej informacji (w jęz. ang.): http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/virtualpc/default.mspx


Virtual Server 2005 R2

Virtual Server 2005 R2 to aplikacja służąca do tworzenia wirtualnych maszyn i zarządzania nimi. Zastosowanie znajdzie zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i w środowisku domowym.
Przybliżmy najpierw różnice między Virtual Server 2005 R2 a Virtual PC 2007:

 • brak graficznego interfejsu użytkownika innego niż dostępny przez przeglądarkę internetową;
 • brak kreatorów wspierających proces tworzenia maszyny wirtualnej;
 • większe możliwości obsługi sprzętu: wiele napędów CD-ROM, interfejs SCSI;
 • możliwość zdalnego sterowania maszynami wirtualnymi poprzez sieć;
 • większe możliwości dotyczące pamięci operacyjnej - można wykorzystać maksymalnie aż 256 GB;
 • udostępnianie połączenia internetowego innym wirtualnym maszynom znajdującym się w sieci;
 • obsługa skryptów;
Jak widać, Virtual PC 2007 to rozwiązanie dla pojedynczego komputera i jednego użytkownika, natomiast Virtual Server 2005 R2 to produkt dla osób zarządzających i tworzących większą liczbę wirtualnych maszyn, wspierający ich pracę poprzez obsługę skryptów, zarządzania zdalnego przez sieć itd.

Więcej informacji (w jęz. ang.): http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/


Visio 2007

Visio 2007 to program do rysowania i tworzenia diagramów, stosowany zwłaszcza przez informatyków i specjalistów w dziedzinie biznesu, do wizualizowania, a w konsekwencji łatwiejszą analizę złożonych informacji na temat procesów, zasobów, systemów i powiązanych z nimi danych. Program ma przygotowaną bazę elementów typowych diagramów, które wykorzystane zamiast tabel i tekstów przekażą informacje w mgnieniu oka.
Visio 2007 posiada możliwość integrowania diagramów z różnorodnymi źródłami danych - dzięki temu możliwa jest ich automatyczna aktualizacja i zbędne jest już ręczne uaktualnianie diagramów. Wynikowe diagramy można zapisać w formatach graficznych oraz jako pliki XPS lub PDF, aby umożliwić ich analizę użytkownikom nie posiadającym Visio 2007 ani odpowiedniej przeglądarki. Dodatkowo diagramy w Visio 2007 można rozszerzać o definiowane przez użytkownika elementy niestandardowe, które mogą np. odzwierciedlać nietypowy przepływ danych.
Nowości w Visio 2007 w porównaniu do Visio 2003:

 • automatyczne łączenie elementów na ekranie;
 • przykładowe diagramy, stanowiące bazę dla własnych pomysłów;
 • przygotowane wcześniej motywy wyglądu diagramów;

Więcej informacji: http://office.microsoft.com/pl-pl/visio/default.aspx


Visual SourceSafe 2005

Visual SourceSafe 2005 jest narzędziem wspomagającym programistów w zarządzaniu kodem. Jeśli twój zespół się powiększa możesz bez problemu przenieść swój projekt z Visual SourceSafe 2005 do Team Foundation Server.
Nowości w Visual SourceSafe 2005:

 • Wsparcie dla XML oraz Unicode;
 • Dostęp zdalny przez http;
 • Możliwość odtwarzania poprzednich wersji projektu;
 • Migracja do Team Foundation Server;

Visual SourceSafe 2005 jest przeznaczony dla małych zespołów programistycznych. Produkt ten oferuje pełną integrację z Visual Studio 2005.
Visual SourceSafe 2005 nie jest zwykłym systemem kontroli wersji. Programiści mają możliwość definiowania własnych widoków, edytorów (możliwość porównywania i oglądania kodu, dokumentacji z wykorzystaniem własnych narzędzi). Oprócz tego, programiści mają możliwość definiowania akcji, jakie mają zostać wykonane np. przy sprawdzaniu lub pobierania kodu z repozytorium (dostęp do zdarzeń OnBeforeCheckout, OnAfterCheckout,…).

Strona produktu: http://msdn.microsoft.com/en-us/vs2005/aa718670.aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302175.aspx#vssmap_topic4


Visual Studio 2008

Visual Studio 2008 to zestaw narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji na platformę Microsoft Windows. Dzięki Visual Studio programiści mogą bardziej precyzyjnie, szybko oraz dynamicznie tworzyć wiele niezawodnych aplikacji.
Główne cechy pakietu Visual Studio 2008 to:

 • Dostęp do najnowszej wersji systemu programistycznego Microsoft .NET Compact Framework 3.5;
 • Znaczne ułatwienie sposobu, w jaki programiści tworzą zapytania do bazy danych;
 • Wsparcie dla baz danych SQL Server, Oracle;
 • Możliwość tworzenia oprogramowania dla Microsoft Office 2007;
 • Możliwość tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem takich technologii jak AJAX, Silverlight, WPF;
 • Możliwość tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Windows Mobile;
 • Zintegrowany emulator urządzeń mobilnych;
 • Możliwość definiowania zapytań LINQ;
 • Możliwość pisania aplikacji z wykorzystaniem dowolnego języka dostępnego dla platformy .NET (C#, Visual Basic, C++, J# i wiele innych);

Visual Studio 2008 to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi programistycznych na rynku. W stosunku do poprzedniej wersji cechuje się znacznie poprawionym wsparciem dla aplikacji webowych.
Programista ma możliwość używania Intellisense oraz debugowania kodu JavaScript. Ponadto, Visual Studio 2008 umożliwia:

 • Zdalne debugowanie aplikacji (opcja dostępna tylko dla systemu Windows Vista);
 • Lepsze wsparcie dla debugowania aplikacji wielowątkowych, LINQ, Windows Communications Foundations;
 • Debugowanie skryptów;
 • Dostęp do szerokiej gamy gotowych kontrolek;
 • Pisanie własnych narzędzi oraz rozszerzeń dla Visual Studio 2008;

Strona produktu: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/vs2008/default.aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa187917(en-us).aspx


Visual Studio Team System 2008

Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server to serwer pracy grupowej dla Visual Studio Team System. Nie jest to zwykły system kontroli wersji. Za pomocą Team Foundation Server możesz przygotować portal dla programistów, śledzić kolejne wersje aplikacji, elementy pracy, zarządzać kompilacją, korzystać z wbudowanej inteligencji biznesowej oraz uzyskiwac wskazówki rozwoju projektów.
W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono wiele ulepszeń:

 • Pełna współpraca z Microsoft Offce SharePoint Server 2007;
 • Wsparcie dla Windows 2008 oraz SQL Server 2008;
 • Lepsza wydajność, skalowność oraz bezpieczeństwo;
 • Migracja projektów ze starszych wersji;
 • Łatwa instalacja;
 • Zaawansowana konfiguracja (klastry, lustra, maszyny wirtualne itd.);
 • Funkcja Web Access za pomocą której możesz mieć dostęp do zasobów Team Foundation Server za pomocą przeglądarki internetowej;
 • Integracja z aplikacjami Microsoft Excel i Microsoft Project;

Strona główna produktu: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/vsts2008/products/default(en-us).aspx
Szczegółowy opis w MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fda2bad5.aspx