Strona główna >Dla studentów >MSDN AA >IT Academy Student Pass

IT Academy Student Pass

IT Academy Student Pass oferuje studentom bezpłatne e-learningi. Student, aby rozpocząć naukę poprzez e-learning, musi pobrać kod dostępowy do e-learningu poprzez interfejs ELMS i aktywować go w serwisie Microsoft Learning.

Opis pobierania i aktywacji kodu do e-learningu dla studentów w ramach IT Academy Student Pass

Kody do e-learningu w ramach IT Academy Student Pass pobiera się z systemu ELMS. Kolejne kroki są dokładnie takie same jak w przypadku pobierania oprogramowania.

* Należy wybrać zakładkę "Software",
* wyszukać na liście rozwijalnej IT Academy Pack,
* na kolejnej stronie wybrać "add to cart",
* zapoznać się z licencją,
* wybrać opcję "check out",
* wpisać imię, nazwisko i e-mail,
* na stronie "order details" kliknąć na podkreślony napis "download".
* Na stronie "My software" wypisany jest kod dostępowy do e-learningu (Access code).
* Aby uruchomić e-learning za pomocą kodu należy zalogować się na stronie https://itastudentpass.microsoftelearning.com/ za pomocą Live ID,
* i wpisać w pole tekstowe "access code" kod z systemu ELMS.

 

W ramach IT Academy Student Pass dostępne są:

Windows Developer

 • E-learning Course 3354: Implementing System Types and Interfaces
 • E-learning Course 3355: Implementing Collections and Generics
 • E-learning Course 3356: Configuring and Installing Assemblies
 • E-learning Course 3357: Monitoring and Debugging Applications
 • E-learning Course 3358: Reading and Writing Files
 • E-learning Course 3360: Creating Globalized Applications
 • E-learning Course 3368: Implementing Delegates and Events
 • eBook: Selected chapters from Programming Microsoft Robotics Studio
  Sara Morgan
  ISBN: 9780735624320
 • eBook: Selected chapters from Microsoft XNA Game Studio 2.0: Learn Programming Now!
  Rob Miles
  ISBN: 9780735625228

Web Developer

 • E-learning Course 4278: Creating a Web Application with Visual Studio 2005
 • E-learning Course 4279: Programming a Web Application
 • E-learning Course 4280: Adding and Configuring Server Controls
 • E-learning Course 4281: Creating a Common Layout with Master Pages
 • E-learning Course 4282: Managing State for a Web Application
 • E-learning Course 4283: Accessing and Displaying Data
 • E-learning Course 4284: Controlling Access to a Web Application
 • E-learning Course 4285: Deploying a Web Application
 • E-learning Course 4286: Making Web Applications Available to Mobile Devices
 • eBook: Selected chapters from Introducing Microsoft Silverlight 2, Second Edition
  Laurence Moroney
  ISBN: 9780735625280
 • eBook: Selected chapters from Microsoft Expression Design Step by Step
  Sara Froehlich and Marc Campbell
  ISBN: 9780735624399
 • eBook: Selected chapters from Microsoft Expression Web Step by Step
  Chris Leeds
  ISBN: 9780735624405

Database Developer

 • E-learning Course 4326: Getting Started with Databases and Transact-SQL
 • E-learning Course 4327: Performing Basic Queries
 • E-learning Course 4328: Grouping and Summarizing Data
 • E-learning Course 4329: Joining Data from Multiple Tables
 • E-learning Course 4330: Working with Sub Queries
 • E-learning Course 4331: Modifying Data
 • E-learning Course 4332: Querying Metadata, XML, and Full-Text Indexes
 • E-learning Course 4333: Using Programming Objects for Data Retrieval
 • E-learning Course 4334: Using Advanced Querying Techniques

Windows Server Administration

 • Introduction to Administering Accounts and Resources
 • Managing Computer and User Accounts
 • Managing Groups
 • Managing Resource Access
 • Implementing Printing
 • Managing Printing
 • Managing Access to Objects in Organizational Units
 • Implementing Group Policy
 • Managing the User Environment by Using Group Policy
 • Implementing Administrative Templates and Audit Policy

Windows Client Administration

 • E-learning Course 5348: Installing Windows Vista on a New Computer
 • E-learning Course 5349: Upgrading and Migrating to Windows Vista
 • E-learning Course 5350: Configuring Windows Vista Post-Installation System Settings
 • E-learning Course 5351: Maintaining and Optimizing Windows Vista
 • E-learning Course 5352: Fundamentals of the Windows Vista Startup Process
 • E-learning Course 5353: Fundamentals of Windows Vista File Systems