Strona główna >Dla studentów >Konto domenowe >Polityka haseł

Polityka haseł

Ważność i zmiana hasła

Hasło jest ważne przez 180 dni, 15 dni przed terminem wygaśnięcia, podczas logowania lokalnego, zostaniesz poinformowany o konieczności jego zmiany. Po trzech nieudanych próbach autoryzacji konto jest blokowane na 15 minut.

System pamięta trzy wykorzystane hasła. Hasło można zmienić w następujący sposób: Będąc zalogowanym do komputera w systemie Windows w domenie WMII wystarczy nacisnąć Alt-Ctrl-Del i wybrać opcję "Change password". Następnie wpisać stare hasło i nowe, które będzie spełniało politykę haseł w domenie.Jeśli hasło wygaśnie to konto domenowe zostanie zablokowane i do czasu jego odblokowania nie będzie można korzystać z żadnych powiązanych z nim usług na wydziale.

 

Wymogi dotyczące hasła:

· hasło musi się składać z minimum 8 znaków

· liczba haseł zapamiętanych 3

· każde hasło jest ważne przez 180 dni potem trzeba je zmienić można tego dokonać tylko za pomocą komputerów w pracowniach

· pierwsza zmiana hasła może być dokonana po 2 dniach

· hasło nie może składać się w całości lub części z nazwy użytkownika

· hasło musi zawierać znaki z minimum trzech zbiorów spośród wymienionych poniżej:

· Dużą literę (A - Z)

· Małą literę (a - z)

· Cyfrę (0 - 9)

· Znak specjalny (na przykład: !, $, #, %)