Strona główna >Dla studentów >Konto domenowe >Jak się logować na komputery w pracowniach

Jak się logować na komputery w pracowniach

 

Po włączeniu komputera w oknie logowania wpisujemy:


Swój login (loginem jest s[numer albumu bez zera] np. dla legitymacji o numerze 012345 wpisujemy s12345)

swoje hasło (domyślne hasło tworzone jest następująco: Jakub Nowak numer PESEL 820606012345 hasłem jest JakNow345)

a następnie z listy rozwijanej wybieramy domene WMII

 

Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmiane hasła proszę wpisać nowe hasło spełniające politykę haseł.