Strona główna >Dla pracowników >Dostęp do sieci wifi

Dostęp do sieci wifi

Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej. Zasięgiem sieci będzie objęty prawie cały budynek Wydziału Matematyki i Informatyki przy ulicy Słonecznej 54.

Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).

Parametry Sieci - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Nazwa sieci (ssid): eduroam
Obsługiwane standardy sieci: 802.11a/b/g
Uwierzytelnianie: WPA
Szyfrowanie: TKIP

Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta, konto można założyć w pokoju D2/17 lub mailowo proszę kontaktować się z Łukaszem Bogacz oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Szczegółowe informacje na temat podłączenia do sieci na stronie Jak się podłączyć?

 

2. Sieć uwm-zol14

W części budynku przy ul. Żołnierskiej 14A jest dostępna sieć bezprzewodowa o nazwie uwm-zol14a. Jeśli chcieliby państwo korzystać z tej sieci proszę wysłać plik przygotowany zgodnie z opisem poniżej do Łukasza Bogacz.

Sieć jest dostępna głównie w starym skrzydle budynku (matematyka).

Nie jest planowana rozbudowa sieci bezprzewodowej w budynku matematyki.Opis procedury wygenerowania i wysłania pliku.

Wszystkie komendy proszę wpisywać bez apostrofów

1. Po uruchomieniu systemu windows klikamy start a następnie polecenie uruchom.
2. Wpisujemy komendę 'cmd' i wciskamy enter (tworzy się okno konsoli)
3. Wpisujemy komendę 'cd\' i wciskamy enter
4. Wpisujemy komendę 'ipconfig /all > nazwisko.txt' (w miejscu nazwisko proszę wpisać swoje.)
5. W ten sposób na dysku c: stworzyliśmy plik, który należy przesłać do Łukasza Bogacz.