Strona główna >Dla pracowników >MSDN AA

MSDN AA

Wydział Matematyki i Informatyki od roku 2007 posiada subskrypcję MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance).

Każdy pracownik akademicki Wydziału Matematyki i Informatyki może korzystać z oprogramowania w programie MSDN AA, logując się za pomocą swojego konta domenowego w systemie ELMS.

UWAGA:
Z programu MSDN AA mogą korzystać tylko pracownicy i studenci
Wydziału Matematyki i Informatyki. Studenci i pracownicy innych wydziałów mogą się dowiadywać w swoich dziekanatach czy ich wydział przystąpił do programu MSDN AA.

Microsoft Windows Vista

Programy licencyjne MSDN AA zapewniają studentom wydziałów prowadzących zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu mogą oni wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.


Oprogramowanie zawarte w licencji:

  • systemy operacyjne (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.

Inne benefity:

Dostęp do dokumentacji, artykułów technicznych, przykładowych kodów źródłowych. Możliwość bezpłatnego wdrożenia aplikacji ELMS (zautomatyzowany system dystrybucji oprogramowania i licencji dla wykładowców i studentów). Cztery incydenty pomocy technicznej.