Strona główna >O OIS >Skład

Skład

Pracownicy Ośrodek Informatyczno-Sieciowy

mgr Andrzej Sychowicz
stanowisko: kierownik
telefon: 895 246 024
e-mail: ansy@uwm.edu.pl

mgr Łukasz Bogacz
stanowisko: adminsitrator sieci
obowiązki: administrator sieci wydziałowej, administracja serwerów windowsowych, opieka nad akademią Microsoft
telefon: 895 246 023
e-mail: lukasz.bogacz@uwm.edu.pl

mgr Tomasz Gromowski
stanowisko: starszy technik
obowiązki administrator serwerów linux i pracowni
telefon: 895 246 023
e-mail: mailto:gromek@matman.uwm.edu.pl

mgr Marcin Lipiński
stanowisko: starszy technik
obowiązki: opieka nad pracowniami, webmaster
telefon: 895 246 023
e-mail: m.lipinski@matman.uwm.edu.pl

Jan Wiśniewski
stanowisko: specjalista
obowiązki: administrator budynku
telefon: 895 246 140
e-mail: j.wisniewski@matman.uwm.edu.pl

Mariusz Faruga
stanowisko: technik
obowiązki: dyżurny
telefon:
e-mail: mafa@uwm.edu.pl