Strona główna >O OIS >O nas

O nas

Głównym zadaniem OIS-u jest opieka nad sprzętem i oprogramowaniem Wydziału oraz zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej dla celów dydaktycznych i naukowych.

Do zadań OIS-u należy:

w zakresie organizacyjnym:
- koordynowanie planów zajęć w pracowniach komputerowych,
- dyżury w pracowniach komputerowych,
- opieka nad stroną WWW Wydziału i OIS-u
- zakup sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego (zamówienia, przetargi, doradztwo IT),
- ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- współpraca z Akademią Cisco i Akademią Microsoft,
- zarządzanie zasobami MSDNAA w ramach licencji wydziałowej.

w zakresie sieci:
- zarządzanie Wydziałową Siecią Komputerową - przewodową i bezprzewodową (bezpieczeństwo, topologia, adresy IP, monitorowanie, aktywność i dostępność),
- opieka nad infrastrukturą węzłów sieciowych.

w zakresie sprzętu:
- opieka nad pracowniami komputerowymi Wydziału (nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem, jego instalacją, konfiguracją i serwisem),
- opieka nad komputerami pracowników Wydziału (nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem, jego instalacją konfiguracją i serwisem),
- zarządzanie serwerami wydziałowymi (konta, poczta, www, sieci wewnętrzne).